Floraen i Oppdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdal er omkranset av landets rikeste fjellplanteområder. Dovrefjell Nasjonalpark med Knutshø, Vinstradalen og Drivdalen er unike i så måte. Her vokser sjeldne planter som norsk malurt, mogop og den vakre gule fjellvalmuen.
Dette er planter som har overvintret den siste store istiden i Norge.

*  Plantelivet i Oppdal er frodige høgstaudelier i fjellbjørkeskog med opptil 2,5m høye urter. Tyrihjelm, taüt (Lactüca), like frodige lier med meterhøye storbregner (Athyrium), åpen, fattig furuskog og store åpne myrflater med molte. Det mest fremtredende i Oppdals landskapet er snaufjellet, den alpine region. Skog-grensen ligger på ca 1100moh i øst og går ned mot 900m i vest.
De karplantene som har sin hovedutbredelse i fjellet kaller vi fjellplanter og vi regner ca. 250 arter til fjellplantene.
I tillegg kommer lav, mose, sopp og alger.
De områdene i fjellet hvor du finner flest arter, kalles for rike plantesamfunn som for eksempel
reinroserabbene. Vi finner dem på løse, kalkrike bergarter som glimmerskifer, granatglimmerskifer og mindre omdannede leirskifere. Så snart vi kommer på gneiser/granitter som er harde og sure bergarter forsvinner de rike plantesamfunnene.

*  Snødekket om vinteren bestemmer fordelingen av de ulike artene i terrenget. Dette gir karakteristiske mønster, plantesamfunn, som går igjen i alle fjellområdene i Oppdal. Fjellet inneholder en rekke interessante arter. Noen er insektetende, soldogg (drosera), noen snylter på andre planter, fjelløyentrøst (Eüphraria), mange er gode salatplanter, fjellsyre (Oxyria), flere egner seg til thè og likører, einer, tyttebær og soldogg. Noen har fantastiske farger, snøsøte (Gentiana), fjelltjæreblom (Viscaria), gullmyrklegg (Pedicülaris).

*  Det finnes mange orkideer; brudespore (Gymnadenia), fjellkurle (Chamorchis), kvitkurle (Leücorchis). Noen har et merkelig utbredelsesmønster; høyfjellsblakke (Campanüla) finnes i to atskilte områder i Skandinavia, i oppdalsfjellene og i Nord-Skandinavia. Det samme gjelder oppdalssildre (Saxifraga-Opdaliensis). Norsk malurt (Artemisia Norwegica) har sin hovedutbredelse i Oppdal og finnes ellers bare på et fjell i Skottland og noen få steder i Uralfjellene.

*  Fjellvalmuene (Papaver radicatum.call.) er et kapittel for seg selv, og det opptrer en rekke raser i Sør-Norge og i Oppdal har vi 3 av disse artene. Fjellkurle (Chamorchis alpina) finnes i Mellom-Europas fjell og den gjør så et sprang i sin utbredelse til Skandinavia og Oppdal. Så snart snøen forsvinner vokser rødsildre og mogop fram og de blomstrer allerede i april/mai mellom snøflekkene. Her kan botanisering og vårskitur anbefales som en fin kombinasjon.
Når enda mer av fjellet dukker fram fra vårsnøen eksploderer rabbene i en blomsterprakt du sjelden eller aldri ser andre steder i verden. Hvit
og rød fargeprakt er drysset utover rabbene og gir et uforglemmelig inntrykk.

*  Juni/juli er den rikeste blomstringstiden i oppdalsfjellene.


Kilde: Harald Taagvold

 

Litt om floraen i Oppdal

Mogop på Dovrefjell Foto © Sigmund Rise

Fjelltjæreblom i Vinstradalen Foto © Sigmund Rise

Driva Kro og Steinsenter